Фирмата има проектантско бюро, съставено от млади специалисти с пълна проектантска правоспособност. Екипът е подготвен да извършва проектиране, както по предоставени архитектурни проекти, така и по извършено архитектурно заснемане. Подготовката и практиката на инженерния екип на Мелаинвест и Партньори ООД са насочени към проектирането и изграждането на инсталации, които гарантират лесна експлоатация и ефективна и икономична работа.

Като изпълнител на обекти, фирмата предлага на своите специалисти възможност да работят и наблюдават системите в практическа експлоатация, което осигурява комплексен, прагматичен подход към всяка проектирана инсталация и максимално съобразяване с режима на работа, използван от Инвеститора.

Мелаинвест и Партньори ООД има дългогодишна традиция в проектирането, като има изградени редица престижни обекти. Проектирането се извършва по най- съвременни европейски норми и стандарти, както и вложените материали отговарят изцяло на изискванията на Европейския съюз. Всички компоненти, влагани в проектите са тествани от сертифицирани лаборатории, имат необходимите сертификати и декларации за съответствие. Всички съоръжения са съпроводени с технически паспорт за експлоатация и монтаж на български език.