За фирмата:
„Мелаинвест и партньори” ООД е водеща българска компания, инвестираща, търгуваща и управляваща активи в сектора на строителството. Фирмата е вписана в търговския регистър на Бургаски Окръжен Съд по партида №883, том 29, рег.1, стр.16, по ф.д. 2274/2002г. Изцяло частният капитал на дружеството е внесен към датата на учредяването му.

Основната дейност на „Мелаинвест и партньори“ ООД включва широк спектър от дейности в сферата на строителството, а именно изграждане на жилищни, промишлени, обществени сгради и инфраструктурни обекти. На своите клиенти фирмата предлага и допълнителни услуги свързани със проучване и изготвяне на инвестиционни проекти, инвеститорски контрол, счетоводни и правни консултации, реклама, интериорен и екстериорен дизайн и др.

Персонал:
През годините на утвърждаване на строителния пазар „Мелаинвест и партньори” ООД постоянно развива своята вътрешна структура. Управлението на дружеството се осъществява от Общото събрание на съдружниците и управителя. Дружеството се представлява от управителя Николай Василев Тодоров.
Паралелно с постоянните подизпълнители, с които „Мелаинвест и партньори” ООД сътрудничи през последните години, фирмата успява да ангажира в дейността си над 170 души. В момента за „Мелаинвест и партньори” ООД работят опитни работници, разпределени в различни бригади: арматуристи, кофражисти, зидаро-мазачи, изолаторджии, монтажници метални конструкции, група за довършителни работи и т.н. Управлението на тази структура се осъществява от инженерен персонал: проектанти, конструктори, строителни, електро и ВиК инженери, координатори по безопасност и здраве на труда, технически ръководители и юристи.
Фирмата контролира качеството на извършената работа със собствен вътрешно- инвеститорски контрол. В офиса на „Мелаинвест и партньори” ООД работят и специалисти в различни помощни направления: отдел „Реклама и маркетинг“, „Оферти и анализи“, “Икономически и правен отдел”. В структурата на „Мелаинвест и партньори” ООД функционира и отдел за продажба на недвижими имоти.
Ръководството на Мелаинвест и партньори ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и отговорен строителен бизнес, с грижа за защита на околната среда.

За тази цел:

  • Фирмата поддържа и непрекъснато подобрява Системата за управление на околната среда като неразделна част от цялостното управление на фирмата;

  • редовно преглежда и осигурява необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране.

  • предприема необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването;

  • осигурява необходимото обучение и квалификация на всички работници и служители;

  • съобразява се стриктно със законовите и други нормативни изисквания, свързани с идентифицираните аспекти на околната среда

  • прави преглед на политиката по ОС за съответствието й с променящите се условия.