С цел да улесним нашите клиенти, ние обхващаме всичко, което е свързано с един интериорен дизайн от началото до неговото осъществяване. Това включва изработката на идеен и работен проект, авторски надзор, ремонтно – довършителните работи, изработката на мебели, консултациите и доставката на материали.

Разбира се, Вие може да имате свой майстори, доставчици или мебелни фирми, с който работите. В такъв случай ние с готовност ще си сътрудничим с тях. С предаването на работния проект Вие ще имате всички необходими чертежи, за да може да получите оферти и от други места за мебелите и ремонтните дейности. В случай, че сте поискали от нас и авторски надзор, то ние ще си сътрудничим с хората, които сте избрали за подизпълнители.

Идеен проект може да бъде поръчан отделно, но за да получите възможно най-близък резултат до проекта, Ви препоръчваме да използвате целия ни пакет от услуги. За да затворим пакета от услуги и да Ви предложим напълно цялостно решение, ние можем да Ви предложим следните допълнителни услуги:

  • Ремонт и довършителни работи

  •  Консултации при избор на бои и настилки

  • Консултации при избор на електроуреди

  • Проектиране на мебели